ÄÄNIVALLAN KÄYTÖN ILMOITTAMINEN,
JOS OLET USEAMMAN ROTUKISSAYHDISTYKSEN
JÄSEN

Kissaliiton sääntöjen mukaan henkilön, joka on kahden tai useamman yhdistyksen jäsen, on kirjallisesti ilmoitettava äänivaltansa käyttämisestä sille yhdistykselle, jonka jäsenmäärään haluaa tulla lasketuksi. Ilmoitus tulee tehdä vuosittan vuoden loppuun mennessä.

Ilmoituksen voi tehdä allaolevalla lomakkeella tai kirjallisesti osoitteella
Outi Vallenius, Filmimäentie 7 a, 05100 RÖYKKÄ

Mikäli ilmoitusta ei määräpäivään mennessä tehdä, jäsentä ei huomioida yhdenkään jäsenyhdistyksen äänimäärässä. Jäsenten, jotka ovat vain SUROKin jäseniä, ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

Lisätietoja saat neuvontapuhelimista
050-4690960

Ilmoitan, että minut lasketaan Suomen Rotukissayhdistyksen jäsenmäärään.

Nimi
(PAKOLLINEN)

Osoite

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite